قلم

هوالواحد

سلام

کی می تونه به این سوال جواب بده؟

قلم چیست؟

/ 5 نظر / 9 بازدید
سیده عامره

اجازه آقا معلم ما بگییییییییییییییییییم! قلم! قلم! یه آب دهن قورت بدم. قلم!به جا ماندن هر اثری،بر روی هر سطحی که توسط اشیایی کشیده شودرا قلم میگویند...اون اشیایی که باهاش میتونیم یه اثر یا یه نوشته رو خلق کنیم قلم میگیم.[لبخند]

دنیای من

سلام قلم؟؟!! قلممممممممممممممممم قَلم یا قُلم؟؟[زبان] قلم پا داریم قلمی که باهاش مینویسن به بعضی هام میگیم قلمی همینطوری[نیشخند]

بهاره

نه واقعا قلم چیست؟[متفکر] نمود ظاهری تفکرات انسان رو می گن قلم! اگه قلم نبود که کسی نمی تونست اونچیزی که تو ذهنشه رو برای "همه" بیان کنه. می تونست؟! نمی تونست دیگه[راک]

آدمین

به نظر من قلم همون طرز نگاه ودیدگاه های ماست از اطرافمونه وبااین برداشتا از زندگی اثری از خود میزاریم وحتی شاید بر دیگرون اثر بزاریم اقا نگید بچه درس خون نیستیما موفق باشید

آسمان

اولین چیزی که از قلم تو ذهنم اومد ،آیۀ قرآن بود:قسم به قلم.. ببینید این کلمه چقدر وسعت و حرمت و قداست داره که در کتاب خدا به آن سوگند خورده شده. قلم منشأ همۀ تمدن های بشری و سرچشمۀ گسترش علم هست..